** Sólo hasta el 26 de julio **

Finançament a 3 anys sense interessos

20% Descompte en ompliments d'Àcid Hialurònic

** Només fins al 26 de juliol **

Crida dels cirurgians plàstics a la ciutadania: #Pidenoseltitulo

• Davant la proliferació de denominacions que poden confondre als pacients, els professionals amb l’únic títol oficial de “Metge Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora” emprenen una campanya online per aclarir qui són, com s’han format i per què recórrer a ells.

Madrid, 4 d’octubre de 2018

Els cirurgians plàstics espanyols, agrupats entorn de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica (SECPRE), inicien avui la campanya online #Pidenoseltitulo. El seu objectiu és que tots els ciutadans que vagin a sotmetre’s a una intervenció d’aquest tipus o l’hi estiguin plantejant siguin conscients de l’existència d’un únic títol oficial i homologat a Espanya amb la denominació de “Metge Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora”.

Crida dels cirurgians plàstics a la ciutadania

Per disposar d’aquest títol, els qui ho posseeixen han hagut de passar per un llarg i exigent període de formació d’almenys 12 anys: 6 per a l’obtenció de la llicenciatura en Medicina, 1 per a l’examen d’oposició MIR i -si, per la nota obtinguda en aquesta prova, accedeixen a la plaça desitjada- altres 5 com a mèdics interns residents en un hospital acreditat.

Referent a això, cal destacar que, en els últims anys, els metges que es formen com a especialistes en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora a Espanya es troben entre els millors nombres en l’examen MIR i que les places de Metge Intern Resident corresponents a aquesta especialitat són de les primeres a esgotar-se.

Com la seva denominació indica, l’especialitat de Cirurgia Plàstica, Estètica i *Reparadora té dos vessants: la Cirurgia Estètica, la finalitat de la qual és estètica o de forma, i la Cirurgia Reparadora, la finalitat de la qual és, a més, de funció (correcció de malformacions congènites, seqüeles de traumatismes o tumors, tractament de cremats, etc.), per la qual cosa la major part de les intervencions corresponents a aquesta última estan cobertes pel Sistema Nacional de Salut.

Per una simple qüestió d’economia del llenguatge, els posseïdors del títol de “Metge Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora” solen referir-se a si mateixos com a “cirurgians plàstics” o -si realitzen, sobretot, intervencions amb finalitat estètica- “cirurgians estètics”. Però això no vol dir que existeixin ni la “especialitat de Cirurgia Estètica”, ni el títol de “Metge Especialista en Cirurgia Estètica”, ni tantes altres suposades especialitats o títols que inclouen, al costat de “Cirurgia”, les paraules “Plàstica”, “Estètica” o “Cosmètica” en la seva denominació.

A la SECPRE -l’única societat que, dins de la Federació d’Associacions Científic Mèdiques Espanyoles (FACME), representa a l’especialitat de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora-, solament poden pertànyer metges en possessió de l’esmentat títol oficial. Per això, a part de demanar aquest, una altra opció per als ciutadans que estiguin valorant intervenir-se quirúrgicament amb finalitat estètica és comprovar que el professional que els atén és membre d’aquesta Societat.

Mitjançant la campanya #CirugiaPlastica #Pidenoseltitulo, el miler de membres de la SECPRE usaran tots dos hashtags a les seves xarxes socials, des d’avui i durant una setmana, per explicar als ciutadans les diferents intervencions quirúrgic-estètiques a les quals poden recórrer i per què un professional amb el títol de “Metge Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora” està capacitat per realitzar-les-hi amb les màximes garanties de seguretat i qualitat, en haver rebut formació específica sobre totes elles.

Desplaça cap amunt