Finançament a 3 anys sense interessos

Campanya #Pidenoseltitulo de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SECPRE)

Títol Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora

No deixi que li emboliquin, l’únic títol oficial de “Metge Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora” que existeix a Espanya i és oficial és exactament el de la foto. Tota la resta de títols, especialitats, homologacions, cursos, etc. no són oficials i no estan formats suficientment per exercir aquesta complicada professió.

Tots els cirurgians plàstics que s’han format al nostre país i tenen l’únic títol oficial reconegut a Espanya, s’agrupen en una societat anomenada SECPRE, que significa Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Abans de deixar-se operar per un supòsit d’especialista amb anys d’experiència i tot això que li van a dir, asseguri’s que no li estan embolicant i que l’especialista està realment capacitat per a la intervenció. Una operació de cirurgia plàstica pot arribar a valer molts diners i com tota operació, té el seu nivell de risc, que queda minimitzat per l’altíssim nivell d’estudis necessari per exercir aquesta professió.

Per disposar d’aquest títol, els qui ho posseeixen han hagut de passar per un llarg i exigent període de formació d’almenys 12 anys: 6 per a l’obtenció de la llicenciatura en Medicina, 1 per a l’examen d’oposició MIR i -si, per la nota obtinguda en aquesta prova, accedeixen a la plaça desitjada- altres 5 com a mèdics interns residents en un hospital acreditat.

Faci’ns cas abans que sigui tard i abans de donar el vistiplau exigeixi que li mostrin el títol oficial.

Desplaça cap amunt