10% Descompte en cirurgies de juny, juliol i agost

10% Descompte en cirurgies
de juny, juliol i agost

Finançament a 3 anys sense interessos

Ompliment facial amb Hidroxiapatita de Calci

Es tracta d’un implant injectable d’hidroxiapatita càlcica (CaHA) suspès en un gel portador, és a dir com una pols d’os però tou. La textura  és com la d’una crema, natural al tacte i roman en el seu lloc durant mesos o anys.

La Hidroxiapatita de Calci és biocompatible, de manera que no cal esperar resultats de proves d’al·lèrgia, i ja que és biodegradable, s’adapta perfectament a les necessitats estètiques de la cara.

Clínica Sanza a Barcelona, és un centre de referència en el tractament d’ompliments facials (bioplàstia) amb Hidroxiapatita de Calci.

Es l’elecció ideal per a:

• Una correcció de nas sense cirurgia.
• Reduir l’aparició de les línies d’expressió degudes al somriure i a l’hàbit de fumar.
• Remeiar arrugues profundes.
• Millorar el contorn del mentó.
• Ressaltar la línia de la mandíbula i els pòmuls.
• Aconseguir un aspecte jove i sa de les galtes.

Avantatges de l’ús:

• Es pot injectar amb una agulla fina, cosa que redueix el traumatisme de la injecció i el temps d’inactivitat.
• Un cop injectades a la pell, les partícules de CaHA homogènies i esfèriques, formen una matriu que permet la màxima infiltració del propi teixit natural.
• Les partícules de CaHA estan composades per ions de fòsfor i calci que es donen de manera natural en el teixit humà.
• L’excel·lent eficàcia i seguretat de la hidroxiapatita de calci està demostrada per nombroses proves clíniques durant anys.
• No es requereix cap prova d’al·lèrgia prèvia ja que conté una fórmula totalment biocompatible i no produeix respostes tòxiques ni al·lèrgiques.

Hi ha efectes secundaris?

S’han descrit molt pocs. No obstant això, poden tenir lloc algunes reaccions típiques relacionades amb la injecció, com ara edemes, inflamació, dolor, decoloració i molèsties en el lloc de la injecció.

És la hidroxiapatita de calci permanent ?

No. El gel portador es dissol al cap de pocs mesos, la qual cosa que permet una nova infiltració tissular . Amb el transcurs del temps, les partícules de CAHA es descomponen gradualment i es metabolitzen completament.

Necessito fer sobrecorrecions?

No. La hidroxiapatita de calci necessita una correcció exacta, pel que aporta més augment per centímetre cúbic que els productes que requereixen sobrecorrecció per aconseguir uns resultats òptims.

Es torna la hidroxiapatita de calci dura o es nota al tacte?

No. La hidroxiapatita de calci romandrà tova, flexible i adoptarà les característiques del teixit circumdant.

Quant de temps dura?

L’augment dura des d’uns 6 mesos fins a dos anys en la majoria dels pacients, però existeixen variacions individuals degudes a l’edat, el tipus de pell, l’estil de vida i l’activitat muscular del pacient.

Ha estat la hidroxiapatita de calci provada?

Sí. La hidroxiapatita de calci compta amb l’autorització per a ús en l’augment facial, posseeix marcatge de la CE i diverses autoritzacions de la FDA dels Estats Units.

Quants tractaments necessiten els pacients?

Alguns poden aconseguir una correcció òptima amb una primera i única injecció. Altres poden necessitar un retoc fins a aconseguir els resultats finals desitjats.

Sigui quin sigui el teu cas, no dubtis a consultar-nos
Clínica Sanza a Barcelona, qualitat de servei

ARTICLES RELACIONATS

Scroll to Top