Finançament a 3 anys sense interessos

Operació d’augment de mentó i mandíbula amb pròtesi

La cirurgia d’augment de mentó i mandíbula amb pròtesi de Clínica Sanza a Barcelona, consisteix a col·locar una pròtesi a la zona mandibular, el material no causa reacció immunològica i s’integra als teixits de manera natural. D’aquesta manera, s’augmenta la projecció del mentó, angles mandibulars o tota la barra mandibular si es requereix.

Una vegada col·locada el resultat és per sempre, no es perd mai i queda una definició del perfil de la cara molt estilitzat.

ON REALITZEM LES OPERACIONS?

En Clínica Sanza confiem en l’Hospital Sagrat Cor, del grup Quirónsalud, per a realitzar les nostres intervencions quirúrgiques.

El seu prestigi, instal·lacions, personal mèdic i sanitari, així com la seva tecnologia ho avalen.

PERFIL DE PACIENT

Persones amb una estructura facial inharmònica, manca de mentó o atròfia del terç inferior facial.

Homes que volen marcar més els trets masculins mandibulars.

PROCEDIMENT

La pròtesi es modela per adequar-la a l’estructura del pacient i es col·loca per dues vies: una, a través d’una petita incisió per sota de la barbeta, que és pràcticament imperceptible, i l’altra, a través de la unió del llavi i la geniva, per dins de la boca.

Encara que cada persona té una constitució òssia diferent, podem modificar-la amb aquestes pròtesis que s’integraran i reforçaran l’os mandibular inferior, de manera que permeten obtenir una major resistència dels teixits a l’envelliment i la flacciditat que provoca el pas dels anys.  

DURADA DE L’OPERACIÓ

 • De 1 a 2 hores

PROTOCOLO

Preoperatori

 • Avaluació de la zona per determinar l’adequació de la cirurgia
 • Seguir pautes concretes que determini el doctor
 • Analítica i proves sobre l’estat cardíac i respiratori

Anestèsia

 • Local i sedació

Hospitalització

 • Ambulatòria o ingrés de 24 h

Postoperatori

 • Retirada de punts als 4 o 5 dies si es fa una incisió externa
 • No precisa retirar punts si es realitza la intervenció per dins de la boca
 • Medicació si es requereix
 • Revisions obligatòries al cap d’uns dies, d’unes setmanes i d’uns mesos, segons prescripció

Convalescència

 • De 5 a 10 dies a causa de la inflamació segons mida de la pròtesi
 • Recuperació ràpida i indolora

RESULTATS

 • Aspecte rejovenit i més harmònic amb els dos terços facials superiors
 • Aspecte més masculins en homes, sobretot quan es practica molt esport i hi ha una diferència entre mida de la cara i del cos molt musculat. Permet donar més harmonia al conjunt cos-cara
 • Millora del perfil psicològic i l’autoestima del pacient

GRAU DE DIFICULTAT

 • Intervenció senzilla

NIVELL DE RISC

 • Operació de baix-mitjà risc
 • Riscos propis de la operació: possible desplaçament o intolerància de la pròtesi
 • Riscos de tota cirurgia: hemorràgia, infecció, alteració de la cicatrització

FOTOS ABANS/DESPRÉS DE L’OPERACIÓ

Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després

Sigui quin sigui el teu cas, no dubtis a consultar-nos  
Clínica Sanza a Barcelona, qualitat de servei

Preguntes freqüents sobre cirurgia de pròtesi de Mentó i Mandíbula

Què són els implants facials?

Els implants facials són petites pròtesis dissenyades per a millorar el contorn i volum facial, però respectant la seva anatomia. Per exemple: implant malar (pòmuls), implant nasal i l’implant de mentó, a part de les pròtesis o implants també es pot col·locar greix del propi pacient o materials de farciment temporals com l’acidifico hialurònic o hidroxiapatita de calci, si el pacient desitja un canvi no permanent.

A quina edat puc col·locar-me pròtesi de mentó?

El procés d’ossificació dels ossos de la cara finalitza entre els 15 i els 18 anys. És a partir d’aquesta edat en la qual podem valorar si és candidat per a aquesta intervenció i en cas positiu, podrem valorar la posició, la projecció, el volum necessari i forma desitjada.

D’on treuen el greix per a fer el lipofilling de mentó?

Depèn de cada pacient, que zona tingui més acúmuls de greix, però normalment s’extreu de l’abdomen. La quantitat que es requereix és molt petita, l’important és la qualitat del greix a processar i aplicar.

Quant temps roman el greix que es col·loca en el mentó?

Aquest greix, una vegada assimilat per l’organisme roman per sempre, és un implant definitiu i natural, la seva millor indicació és en pòmuls i temples. En mentó i mandíbula aconsellem, millor, pròtesi.

Si no vull posar una pròtesi que altres opcions hi ha per a augmentar o millorar el mentó i la mandíbula?

Sempre podem recórrer als farciments facials, els quals són temporals com l’àcid hialurònic o la hidroaxiapatita càlcica. En ser injectats, no requereixen cirurgia, es col·loquen amb una mica d’anestèsia local i els resultats són evidents immediatament.

Què és millor la pròtesi, els farciments de greix o els farciments injectables per a millorar la zona del mentó i la mandíbula?

Cap tècnica és necessàriament millor que una altra, només tenen indicacions diferents. De fet, és possible complementar unes amb unes altres, és a dir es pot donar una mica de projecció mitjançant una pròtesi o un empelt de greix i al mateix temps definir el vorell mandibular amb farciments injectables. La indicació sobre quin és l’opció més adequada al seu cas la hi donarà el nostre equip de cirurgians una vegada feta una avaluació clínica personal.

Tindré molt dolor després de l’augment de mentó, pòmuls o mandíbula?

No, És una intervenció que a penes dóna molèsties i en cas que hi hagi algunes es controlen perfectament amb un analgèsic suau

Podré menjar i gesticular normalment després d’un implant en el mentó, pòmuls o mandíbula?

Si, l’única cosa és que recomanem repòs de la zona, és a dir no gesticular molt ni mastegar en excés durant les primeres hores de la col·locació de l’implant per a evitar desplaçaments

Quan podré prendre el sol i raigs UVA?

Normalment pot prendre’s el sol o UVA una vegada que han desaparegut els morats i la inflamació, la qual cosa pot variar entre 3 a 15 dies.

Quan podré acudir a la piscina, al gimnàs o fer esport?

Es recomana reprendre gradualment l’exercici, i al cap de dues setmanes de la col·locació ja pot iniciar-lo, només cal evitar esports de contacte que puguin afectar la zona fins més o menys un mes de la col·locació.

Es poden desplaçar les pròtesis?

És estrany, però pot ocórrer. Si succeís fem un retoc, és a dir, una recol·locació de l’implant. Els implants de mandíbula, els fixem amb cargols per que els músculs de la masticació podrien desplaçar-los. Els implants de mentó i pòmuls no requereixen cargols per a la seva fixació.

ARTICLES RELACIONATS

Desplaça cap amunt