Rinoplastia, cirugía de la nariz

Operació de rinoplàstia

Finançament sense interessos

QUÈ ÉS L’OPERACIÓ DE RINOPLÀSTIA?

La rinoplàstia que fem a Clínica Sanza a Barcelona és una operació quirúrgica que té l’objectiu d’harmonitzar la forma del nas amb la resta d’estructures facials com el mentó, els malars, els ulls i fins i tot el cos i l’essència de la persona.

En l’actualitat de la cirurgia estètica, ja no es busca seguir un model determinat per a tots els tipus de nas ni es pretén que tots els nassos siguin iguals. Això ha quedat en el passat i, actualment, la rinoplàstia d’èxit és la que dóna a tota la cara un perfil i una projecció adequada estèticament.

Atès que el nas és l’eix central de la cara i la prominència més vistosa, un petit canvi, acurat i ben realitzat, pot millorar moltíssim l’aparença i l’estètica facial.

Clínica Sanza a Barcelona és un centre de referència enoperacions de rinoplàstia.

Rinoplàstia

Consideracions inicials

És important tenir en compte l’edat del pacient, i no és aconsellable dur a terme rinoplàsties cosmètiques (electives) fins que l’os nasal no hagi crescut completament, fet que se situa entre els 14 i 15 anys en la dona i una mica més tard en l’home.

A més, cal considerar les expectatives realistes del nas que cadascú té perquè, com a tret important del rostre, aquesta cirurgia pot fer canviar completament les faccions facials. Un canvi exagerat no és recomanable si no és que el pacient ho desitja així.

Què pot fer l’operació de rinoplàstia per a mi?

Hi ha determinats trets del nas que solen ser incòmodes per a molts pacients i que poden ser fàcilment corregits per un cirurgià plàstic capacitat.

Alguns dels casos més comuns de trets incòmodes del nas són la gibositat òssia, que és l’os que sobresurt del dors del nas; les desviacions nasals cap a la dreta o l’esquerra del nas; la punta nasal ampla, caiguda o aplanada; les malformacions congènites, com les seqüeles del llavi leporí i el paladar fes, i els traumatismes que alteren d’alguna manera la fisonomia del nas.

TIPUS DE RINOPLÀSTIA

En tots aquests casos, l’operació rinoplàstia pot corregir o millorar l’aparença estètica dels trets poc agraciats, ja sigui per mitjà d’una rinoplàstia simple o d’una rinoplàstia completa, segons la severitat del cas i els resultats desitjats.

Segons cada cas, existeixen dos tipus de cirurgia de rinoplàstia: la simple i la completa.

Rinoplàstia simple

Acostuma a ser la cirurgia més utilitzada a Clínica Sanza (s’utilitza en un 80% dels casos) i ofereix un gran avantatge: no hi ha cicatriu visible. S’accedeix als cartílags, al septe o la zona sobre la qual s’ha de fer l’acció a través de les fosses nasals, la qual cosa, aquesta operació no requereix incisions exteriors i resulta molt més còmoda per al pacient a llarg termini. Els preus són més econòmics i el postoperatori, més ràpid.

Aquesta operació es pot fer amb anestèsia local o sedació, de manera ambulatòria. Consisteix a millorar petits detalls del septe, dors o punta; petits detalls que, en reparar-los, converteixen un nas de trets molestos en un nas bonic i harmònic amb el rostre i la personalitat del pacient.Il·lustració abans i després rinoplàstia simpleRinoplàstia completa

És una operació més laboriosa que la simple. S’utilitza en casos més complexos, particularment per a grans defectes de la punta o rinoplàsties secundàries. Cal accedir a les estructures pròpies del nas a través d’un incisió mínima a la base de la columel·la. Per mitjà d’aquesta incisió s’exposa totalment l’anatomia de la zona, la qual cosa permet tallar i modelar els cartílags de la punta del nas configurant una nova estructura. També fem rinoplàsties completes per a aquelles persones que, a més, presenten una dificultat respiratòria.

Aquest procediment es pot fer amb anestèsia general o amb anestèsia local més sedació.

No sempre la rinoplàstia ha de ser reductiva, en ocasions serà convenient augmentar la seva grandària per a donar més relleu a la punta, per a aixecar el dors o per a corregir deformitats congènites o traumàtiques. En aquests casos pot ser necessari col·locar empelts de teixits presos del propi pacient o una pròtesi nasal per a donar forma o sosteniment al nas.


No confongui la cirurgia de rinoplàstia
(per a corregir o millorar aspectes estètics del nas) amb la cirurgia de septoplàstia (per a millorar la funcionalitat respiratòria, no estètica,del nas). Si li queden dubtes no es perdi aquest article en què li ho expliquem amb detall.

Faci clic aquí per veure l’article de diferències entre operació de rinoplàstia i operació de septoplàstia

PERFIL DE PACIENT

Persones que presentin alteracions físiques, sovint precursores de complexos, per un nas massa prominent o massa xato, i que de vegades provoca dificultats respiratòries.

PROCEDIMENT DE LA CIRURGIA

Cada rinoplàstia és diferent i s’ha d’avaluar en totes les seves estructures. La via d’abordatge més comú és la que coneixem com a “tancada”, encara que es tendeix cada vegada més a practicar-se la rinoplàstia “oberta”.

La rinoplàstia tancada és la cirurgia que es practica a través d’incisions a l’interior del nas de tal manera que no queda cap cicatriu externa visible. Per aquestes incisions el cirurgià pot tallar i modelar els ossos i cartílags del nas configurant una nova estructura. Per a aquells casos més complexos, particularment per a grans deformitats de la punta, es practica l’anomenada operació de rinoplàstia oberta. S’accedeix a les estructures pròpies del nas, a través d’una incisió mínima a la base la columel·la. Per aquesta incisió s’exposa en la seva totalitat l’anatomia de la zona, el que ens permet tallar i modelar els cartílags de la punta del nas de forma més precisa configurant la nova estructura nasal.

DURADA DE L’OPERACIÓ

 • De 2 a 3 hores d’operació

PROTOCOL

Preoperatori

 • Avaluació de la zona per a determinar l’adequació de la cirurgia
 • Seguir pautes concretes que determini el doctor
 • Analítica i proves sobre l’estat cardíac i respiratori

Anestèsia

 • Local i sedació, o general

Hospitalització

 • Ambulatòria o ingrés de 24 h després de l’operació

Postoperatori

 • La rinoplàstia simple no necessita taponament ni fèrula nasal
 • Taponament nasal i fèrula protectora en rinoplàsties completes
 • Retirada del taponament entre les 24 h i les 48 h després de l’operació
 • Retirada de la fèrula als 7 o 10 dies després de la cirurgia
 • Molèsties pròpies del taponament i la fèrula, normalment sense dolor
 • Medicació si es requereix
 • Revisions obligatòries al cap d’uns dies, d’unes setmanes i d’uns mesos, segons prescripció

Convalescència

 • Vida normal, però amb fèrula i possibles hematomes periorbiculars que desapareixen en una o dues setmanes
 • Vigilar de no rebre cops a la zona tractada durant un o dos mesos

RESULTATS

 • Canvi estètic evident des del primer moment
 • Aspecte definitiu a partir del primer fins al tercer mes de l’operació
 • Aspecte rejovenit
 • Millora del perfil psicològic i de l’autoestima del pacient

GRAU DE DIFICULTAT

 •  Operació senzilla-mitjana

 NIVELL DE RISC

 • Cirurgia de baix risc
 • Riscos propis de l’operació: petites asimetries que precisin un retoc nasal
 • Riscos de tota operació: hemorràgia, infecció, alteració de la cicatrització

CONSIDERACIONS FINALS

Cada nas és diferent i dóna una personalitat a cada cara. Si vostè no se sent a gust amb el seu nas, o hi ha aspectes que li agradaria millorar, Clínica Sanza li aconsella realitzar una visita al seu cirurgià plàstic per a poder avaluar el seu cas particular i així poder detectar el tipus de rinoplàstia que li cal, i quina operació quirúrgica li oferirà els millors resultats.

La rinoplàstia és un procediment quirúrgic amb resultats excel·lents, els quals es poden veure en poc temps després de la cirurgia i que, a més, donen una gran satisfacció i milloren l’autoestima i l’autoimatge de moltes persones.

El Dr. Sanza ajuda moltes persones a sentir-se bé, no només per fora sinó també per dins. Una bona imatge o la imatge desitjada permeten aconseguir la felicitat que la persona necessita per estar bé amb ella mateixa i amb el seu entorn.

FOTOS ABANS/DESPRÉS DE LA CIRURGIA

Pot prémer sobre una foto per a ampliar-la.

VÍDEO: Entrevista al Dr Sanza a Onda Rambla – Punto Radio

>> Consulti les preguntes freqüents (FAQS) que solen fer els nostres clients sobre aquest tema

>> Consulti les 15 preguntes més freqüents (FAQS) sobre cirurgia que ens solen fer els nostres clients


Sigui quin sigui el teu cas, no dubtis a consultar-nos

Clínica Sanza a Barcelona, qualitat de servei


ARTICLES RELACIONATS