Finançament a 3 anys sense interessos

Operació de rinoplàstia

QUÈ ÉS L’OPERACIÓ DE RINOPLÀSTIA?

La rinoplàstia que fem a Clínica Sanza a Barcelona és una operació quirúrgica que té l’objectiu d’harmonitzar la forma del nas amb la resta d’estructures facials com el mentó, els malars, els ulls i fins i tot el cos i l’essència de la persona.

En l’actualitat de la cirurgia estètica, ja no es busca seguir un model determinat per a tots els tipus de nas ni es pretén que tots els nassos siguin iguals. Això ha quedat en el passat i, actualment, la rinoplàstia d’èxit és la que dóna a tota la cara un perfil i una projecció adequada estèticament.

Atès que el nas és l’eix central de la cara i la prominència més vistosa, un petit canvi, acurat i ben realitzat, pot millorar moltíssim l’aparença i l’estètica facial.

Clínica Sanza a Barcelona és un centre de referència enoperacions de rinoplàstia ultrasònica.

Rinoplastia, cirugía de la nariz

Consideracions inicials

És important tenir en compte l’edat del pacient, i no és aconsellable dur a terme rinoplàsties cosmètiques (electives) fins que l’os nasal no hagi crescut completament, fet que se situa entre els 14 i 15 anys en la dona i una mica més tard en l’home.

A més, cal considerar les expectatives realistes del nas que cadascú té perquè, com a tret important del rostre, aquesta cirurgia pot fer canviar completament les faccions facials. Un canvi exagerat no és recomanable si no és que el pacient ho desitja així.

Què pot fer l’operació de rinoplàstia per a mi?

Hi ha determinats trets del nas que solen ser incòmodes per a molts pacients i que poden ser fàcilment corregits per un cirurgià plàstic capacitat.

Alguns dels casos més comuns de trets incòmodes del nas són la gibositat òssia, que és l’os que sobresurt del dors del nas; les desviacions nasals cap a la dreta o l’esquerra del nas; la punta nasal ampla, caiguda o aplanada; les malformacions congènites, com les seqüeles del llavi leporí i el paladar fes, i els traumatismes que alteren d’alguna manera la fisonomia del nas.

TIPUS DE RINOPLÀSTIA

En tots aquests casos, l’operació rinoplàstia pot corregir o millorar l’aparença estètica dels trets poc agraciats, ja sigui per mitjà d’una rinoplàstia simple o d’una rinoplàstia completa, segons la severitat del cas i els resultats desitjats.

Segons cada cas, existeixen dos tipus de cirurgia de rinoplàstia: la simple i la completa.

Rinoplàstia simple

Acostuma a ser la cirurgia més utilitzada a Clínica Sanza (s’utilitza en un 80% dels casos) i ofereix un gran avantatge: no hi ha cicatriu visible. S’accedeix als cartílags, al septe o la zona sobre la qual s’ha de fer l’acció a través de les fosses nasals, la qual cosa, aquesta operació no requereix incisions exteriors i resulta molt més còmoda per al pacient a llarg termini. Els preus són més econòmics i el postoperatori, més ràpid.

Aquesta operació es pot fer amb anestèsia local o sedació, de manera ambulatòria. Consisteix a millorar petits detalls del septe, dors o punta; petits detalls que, en reparar-los, converteixen un nas de trets molestos en un nas bonic i harmònic amb el rostre i la personalitat del pacient.

Rinoplàstia-foto3

Rinoplàstia Completa

És una operació més laboriosa que la simple. S’utilitza en casos més complexos, particularment per a grans defectes de la punta o rinoplàsties secundàries. Cal accedir a les estructures pròpies del nas a través d’un incisió mínima a la base de la columel·la. Per mitjà d’aquesta incisió s’exposa totalment l’anatomia de la zona, la qual cosa permet tallar i modelar els cartílags de la punta del nas configurant una nova estructura. També fem rinoplàsties completes per a aquelles persones que, a més, presenten una dificultat respiratòria.

Aquest procediment es pot fer amb anestèsia general o amb anestèsia local més sedació.

No sempre la rinoplàstia ha de ser reductiva, en ocasions serà convenient augmentar la seva grandària per a donar més relleu a la punta, per a aixecar el dors o per a corregir deformitats congènites o traumàtiques. En aquests casos pot ser necessari col·locar empelts de teixits presos del propi pacient o una pròtesi nasal per a donar forma o sosteniment al nas.


No confongui la cirurgia de rinoplàstia
 (per a corregir o millorar aspectes estètics del nas) amb la cirurgia de septoplàstia (per a millorar la funcionalitat respiratòria, no estètica,del nas). Si li queden dubtes no es perdi aquest article en què li ho expliquem amb detall.

Faci clic aquí per veure l’article de diferències entre operació de rinoplàstia i operació de septoplàstia

On operem

A Clínica Sanza confiem en l’Hospital Sagrat Cor, del grup Quirónsalud, per a realitzar les nostres intervencions quirúrgiques.

El seu prestigi, instal·lacions, personal mèdic i sanitari, així com la seva tecnologia ho avalen.

Reservar una visita

Pot fer-ho de 3 maneres:

Visita presencial sense cost: Trucar al +34 932066540 de dilluns a dijous de 9 a 18 i divendres de 9 a 15.

Visita presencial sense cost amb reserva IMMEDIATA: Per reservar fora d’horari d’oficina. Carreguem 60 € a la targeta per evitar reserves falses. Es retorna el dia que ve a la consulta.

Visita ONLINE: Videoconferència per whatsapp o Zoom. Cost de 60 € no reemborsable. En fer la reserva indiqui en els comentaris que vol que sigui en línia i no presencial.

PERFIL DE PACIENT

Persones que presentin alteracions físiques, sovint precursores de complexos, per un nas massa prominent o massa xato, i que de vegades provoca dificultats respiratòries.

PROCEDIMENT DE LA CIRURGIA

Cada rinoplàstia és diferent i s’ha d’avaluar en totes les seves estructures. La via d’abordatge més comú és la que coneixem com a “tancada”, encara que es tendeix cada vegada més a practicar-se la rinoplàstia “oberta”.

La rinoplàstia tancada és la cirurgia que es practica a través d’incisions a l’interior del nas de tal manera que no queda cap cicatriu externa visible. Per aquestes incisions el cirurgià pot tallar i modelar els ossos i cartílags del nas configurant una nova estructura. Per a aquells casos més complexos, particularment per a grans deformitats de la punta, es practica l’anomenada operació de rinoplàstia oberta. S’accedeix a les estructures pròpies del nas, a través d’una incisió mínima a la base la columel·la. Per aquesta incisió s’exposa en la seva totalitat l’anatomia de la zona, el que ens permet tallar i modelar els cartílags de la punta del nas de forma més precisa configurant la nova estructura nasal.

DURADA DE L’OPERACIÓ

 • De 2 a 3 hores d’operació

PROTOCOL

Preoperatori

 • Avaluació de la zona per a determinar l’adequació de la cirurgia
 • Seguir pautes concretes que determini el doctor
 • Analítica i proves sobre l’estat cardíac i respiratori

Anestèsia

 • Local i sedació, o general

Hospitalització

 • Ambulatòria o ingrés de 24 h després de l’operació

Postoperatori

 • La rinoplàstia simple no necessita taponament ni fèrula nasal
 • Taponament nasal i fèrula protectora en rinoplàsties completes
 • Retirada del taponament entre les 24 h i les 48 h després de l’operació
 • Retirada de la fèrula als 7 o 10 dies després de la cirurgia
 • Molèsties pròpies del taponament i la fèrula, normalment sense dolor
 • Medicació si es requereix
 • Revisions obligatòries al cap d’uns dies, d’unes setmanes i d’uns mesos, segons prescripció

Convalescència

 • Vida normal, però amb fèrula i possibles hematomes periorbiculars que desapareixen en una o dues setmanes
 • Vigilar de no rebre cops a la zona tractada durant un o dos mesos

RESULTATS

 • Canvi estètic evident des del primer moment
 • Aspecte definitiu a partir del primer fins al tercer mes de l’operació
 • Aspecte rejovenit
 • Millora del perfil psicològic i de l’autoestima del pacient

GRAU DE DIFICULTAT

 •  Operació senzilla-mitjana

 NIVELL DE RISC

 • Cirurgia de baix risc
 • Riscos propis de l’operació: petites asimetries que precisin un retoc nasal
 • Riscos de tota operació: hemorràgia, infecció, alteració de la cicatrització

CONSIDERACIONS FINALS

Cada nas és diferent i dóna una personalitat a cada cara. Si vostè no se sent a gust amb el seu nas, o hi ha aspectes que li agradaria millorar, Clínica Sanza li aconsella realitzar una visita al seu cirurgià plàstic per a poder avaluar el seu cas particular i així poder detectar el tipus de rinoplàstia que li cal, i quina operació quirúrgica li oferirà els millors resultats.

La rinoplàstia és un procediment quirúrgic amb resultats excel·lents, els quals es poden veure en poc temps després de la cirurgia i que, a més, donen una gran satisfacció i milloren l’autoestima i l’autoimatge de moltes persones.

El Dr. Sanza ajuda moltes persones a sentir-se bé, no només per fora sinó també per dins. Una bona imatge o la imatge desitjada permeten aconseguir la felicitat que la persona necessita per estar bé amb ella mateixa i amb el seu entorn.

FOTOS ABANS/DESPRÉS DE L’OPERACIÓ

Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després
Abans Després

Sigui quin sigui el teu cas, no dubtis en consultar-nos

Clínica Sanza a Barcelona, qualitat de servei

Preguntes freqüents sobre la rinoplàstia ultrasònica

Què és el bisturí ultrasònic?

El bisturí ultrasònic està compost per: un generador, un transductor i una peça de mà (terminal) on es col·loquen les diferents puntes necessàries per a realitzar els diferents tipus de talls.

 
Bisturí utrasónico - puntas
Diferentes puntes del bisturí utrasònic
Bisturí utrasónico
Bisturí utrasònic

Com funciona?

El seu tall es produeix gràcies a la vibració d’un capçal a alta freqüència. Aquesta vibració produeix el tall precís a nivell ossi.

Què diferencia a la rinoplàstia ultrasònica?

A la rinoplàstia, en llevar gep ossi ( l’os), antigament s’utilitzava escarpra i martell. La qual cosa la feia bastant traumàtica per a tots els teixits, ja que pot lesionar no sols os sinó també la pell i les mucoses.

A la rinoplàstia ultrasònica, utilitzem un bisturí ultrasònic que només talla os, no actuant sobre pell o mucoses.

Rinoplastia ultrasónica - resultado a los 3 días
Resultat als 3 dies
Rinoplastia ultrasónica - resultado a las 3 semanas
Resultat a les 3 setmanes

Per què no talla altres teixits?

Té una vibració especial que coincideix amb el teixit ossi, permetent mobilitzar els ossos, amb mínim sagnat i respectant la pell i mucosa nasal.

Per aquest motiu, si col·loquem la punta sobre pell o mucoses, no produeix cap efecte.

La rinoplàstia ultrasònica és més precisa?

És altament precisa, El tall és mil·limètric i molt precís, quant a cicatrius l’única visible és a nivell de la columela (entre totes dues fosses nasals) i que després es fa imperceptible després d’uns 2 a 3 mesos.

Cicatriz de rinoplastia ultrasónica abierta
Cicatriu de rinoplàstia ultrasònica oberta

Hi ha menys inflamació?

Aquesta tècnica fa que tinguem menys inflamació i per consegüent menor dolor i hematomes. La inflamació sempre té diversos factors: personals del pacient, època de l’any, i medicacions que prengui el pacient. Però en línies generals la rinoplàstia ultrasònica disminueix de manera considerable la inflamació.

Llavors resumint:

 1. Mes precisió, sabem exactament on tallem i quant. La cicatrització serà molt més controlada i dirigida.
 2. Menys inflamació, ja que preserva els teixits.
 3. Menys dolor, en tenir menys inflamació i ser menys traumàtic.
 4. I per consegüent, Una recuperació més ràpida.
 5. Millors Resultats: Per una tècnica més precisa i predictible.
   

Totes les rinoplàsties poden ser ultrasòniques?

El tractament del gep ossi i les fractures laterals necessàries sempre pot ser realitzat amb el bisturí ultrasònic.

L’única limitació per a la utilització del bisturí ultrasònic és que la rinoplàstia ha de ser OBERTA (amb aquest petit tall entre les fosses nasals que en uns mesos es fa imperceptible).

Pot la rinoplàstia tancada (sense cort entre les fosses nasals) ser ultrasònica?

Estem desenvolupant noves puntes i avançaments per a poder utilitzar la rinoplàstia ultrasònica de manera tancada però encara és necessari realitzar un petit tall en la columela (zona entre els narius), per a poder realitzar la rinoplàstia ultrasònica adequadament.

No més martell i escarpra?

El Martell i escarpra que tant temen els pacients i que provoca gran inflamació i hematomes, ho hem deixat de costat, augmentant molt el confort dels pacients.

L’ús del martell provocava no sols major inflamació, sinó falta de precisió i resultats poc satisfactoris.

En el cas de voler realitzar una rinoplàstia TANCADA, fins i tot hem d’utilitzar el martell i escarpra, la qual cosa derivarà en una major inflamació i hematomes al principi.

En quins casos indiquem una rinoplàstia ultrasònica?​

La cirurgia està especialment indicada per a persones que desitgen:

 1. Per a millorar la Funció Respiratòria
 2. Canviar l’aspecte i forma del nas
 3. Augmentar o Reduir la grandària nasal
 4. Elevar o descendir la punta nasal
 5. Corregir defectes congènits (de naixement) o adquirits (per Rinoplàstia prèvia o per accident)
   

Hi ha diferències en el postoperatori?

Com ja vam dir anteriorment, la possibilitat de fer hematomes és menor. Però si s’arriben a produir desapareixeran molt més ràpid que en rinoplàsties convencionals: de 7-15 dies.

La inflamació també és menor, en cas d’aparèixer és major fins a la setmana i després disminueix ràpidament.

Això fa el postoperatori més suportable i podrà tornar mes ràpid a les seves tasques habituals amb poca inflamació apreciable.

Una mica d’inflamació residual pot continuar en la zona de la punta i osteotomia fins a uns mesos després de la cirurgia, per la qual cosa hem de tenir paciència per a esperar el resultat final del procediment.

Fa falta usar taps després de la cirurgia ultrasònica?

No utilitzem més els taps convencionals, utilitzem una fèrula de silicona especial que permet sortir RESPIRANT de la cirurgia, la qual cosa augmenta molt el confort i tranquil·litat al pacient.
Férula de Doyle - rinoplastia
Fèrula de Doyle

Quan es lleven els punts i la fèrula nasal?​

La fèrula nasal i els punts es lleven als 7 dies. Fins a aquest dia has de mantenir els punts nets i evitar que es formin crostes.

Quan puc fer esport?​

Després de 20 dies podríem començar amb exercici lleuger de tren inferior com a bicicleta o algun de cames. Als 30 dies podríem realitzar gairebé tot exercici: Gimnàs, Piscina, Running.

En cas d’esports de contacte com a Boxa, Judo, Bàsquet, Futbol, hauríem d’esperar fins als 3 mesos o utilitzar algun tipus de protecció facial rígida (tipus màscara).

Quan podré posar-me les meves ulleres?

Hauries d’esperar fins a un mes per a utilitzar ulleres sobre el dors nasal, en cas de requerir utilitzar-los et recomanem lents de contacte o t’explicarem com subjectar-los perquè no caiguin sobre la zona de fractura.

Quan puc conduir el cotxe?

Hauries d’esperar pel mínim 20 dies, idealment un mes, per a conduir després de la cirurgia.

Preguntes freqüents sobre cirurgia del Nas (Rinoplàstia)

Quan veuré un resultat definitiu després d’una Rinoplàstia?

Hi ha molts factors que influeixen, el tipus de cirurgia, característiques pròpies del pacient, intervencions prèvies, etc. De manera general en 15 a 21 dies ja es poden apreciar uns resultats aproximats, però habitualment és fins al tercer mes fins quan el resultat sigui més o menys definitiu. No obstant això, el nas podrà sofrir petits canvis durant fins i tot un any.

A quina edat puc fer-me una Rinoplàstia?

No és aconsellable operar a cap pacient fins a acabar el seu procés natural de creixement. En les nenes aquest sol donar-se als 14 o 15 anys, en els nens sol ser fins als 18, així que en termes generals no aconsellem dur a terme aquest tipus d’intervenció fins a passada l’adolescència.

Es pot corregir la desviació del nas i la dificultat per a respirar en una mateixa cirurgia?

Sí. És molt freqüent veure pacients que respiren malament per tenir algun grau de desviació septal que afecta al correcte flux d’aire dins del nas. En corregir aquesta desviació o obstrucció millorem l’aparença i restaurem la funció respiratòria. És a dir, corregim la part estètica i funcional.

Quin tipus d’anestèsia s’utilitza en la Rinoplàstia?

Depèn del tipus de reparació que hàgim de realitzar. Si només cal corregir la punta (cartílag) pot efectuar-se perfectament amb anestèsia local i una mica de sedació. En casos en els quals hem de dur a terme correccions del setum o osteotomíes és indispensable realitzar-la sota anestèsia general.

Haig de romandre ingressat després d’una Rinoplàstia?

Per la intervenció en si no es requereix internament, però hem de diferenciar si fem una rinoplàstia simple (cartílag) o completa (os + cartílag). En el primer cas és ambulatori i en el segon cas pot ser necessari passar 24 hores d’internament, mes pels efectes residuals de l’anestèsia que per la Rinoplàstia com a procediment.

Haig de portar guix o fèrula després d’una rinoplàstia?

No totes les intervencions en nas requereixen la utilització de guix o fèrula, només en casos d’efectuar osteotomíes cal utilitzar-los per una mitjana d’una setmana, en altres casos és possible que s’utilitzi o no una fèrula de sustentació per 1 a 5 dies, depenent de la inflamació.

Quins exàmens necessito abans de realitzar una Rinoplàstia?

En cas de dur a terme un procediment senzill amb anestèsia local únicament es requereix una analítica completa, en cas de procediments més complexos baix sedació o anestèsia general afegirem una radiografia de tòrax i un electrocardiograma.

Quin temps dura la intervenció i com és?

La operació dura entre 2 i 3 hores aproximadament. La rinoplàstia estètica consisteix a modificar la forma del nas a través de petites incisions o obertures que es fa per dins del nas, o en la base de la mateixa de tal forma que no hi ha cicatriu externa o aquesta és pràcticament imperceptible.

Quan podré tornar a treballar?

Depèn de la cirurgia i del tipus d’activitat que realitzi. En casos en els quals no implica major exercici físic es pot tornar a les labors habituals al cap de 3 dies, però cal contar que per a aquest temps pot ser que encara hi hagi inflamació i alguns morats en la zona del nas i parpelles. Habitualment als 7-10 dies ja ens hi ha estigmes de la intervenció i al cap d’un mes ja es pot efectuar exercici físic intens i esport.

Fa molt mal?

Existeix la llegenda que la rinoplàstia, tant simple com completa, és molt dolorosa però no és cert. No fa mal. Solament si la toques està adolorida sinó no precisa de prendre cap analgèsic.

Si no m’agrada es pot rectificar?

Si, per descomptat. Ha de quedar al gust del pacient. Però no pot retocar-se fins a passats uns 6 mesos mínims de l’operació prèvia.

És sempre la mateixa forma de nas operat?

Per descomptat que no. Fa molts anys es feien molt iguals, però fa anys que pots triar la forma que desitges que tingui

ARTICLES RELACIONATS

Desplaça cap amunt