Política de protecció de dades / Avís Legal

Les dades personals que ens faciliti seran tractades per Clínica Sanza, S.L.P (d’ara endavant, “Clínica Sanza”) la informació de contacte de la qual es detalla a continuació:

  • Denominació Social: Clínica Sanza, S.L.P
  • Adreça: Av. Diagonal, 466 – 08006 Barcelona
  • Telèfon: 93 206 65 40
  • Correu electrònic al que dirigir-se: info@clinicasanza.com

Aquestes dades personals es tractaran per realitzar totes les gestions necessàries per al manteniment de la nostra relació comercial i per poder atendre les seves peticions i consultes. Pel que la base legitimadora per al tractament és atendre a la seva sol·licitud d’informació.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaries, útils i pertinents. Una vegada finalitzada la relació, les dades es conservaran únicament als efectes d’i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin aplicable. Només tindran accés a les mateixes aquells tercers als quals Clínica Sanza estigui legalment obligada a facilitar-los i les empreses a les quals s’hagi encomanat serveis de gestió interna de l’empresa (empreses del sector sanitari i legal).

Així mateix, es podran exercir els drets, entre uns altres, d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades i revocació del consentiment per rebre comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’una comunicació postal a l’adreça indicada anteriorment o electrònica a info@clinicasanza.com. En qualsevol cas, l’afectat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb el tractament que duu a terme Clínica Sanza.

Aquest lloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys. Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. Clínica Sanza S.L.P. s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.