** Sólo hasta el 26 de julio **

Finançament a 3 anys sense interessos

20% Descompte en ompliments d'Àcid Hialurònic

** Només fins al 26 de juliol **

Política de protecció de dades / Avís Legal

Les dades personals que ens faciliti seran tractades per Clínica Sanza, S.L.P (en endavant, “Clínica Sanza”) la informació de contacte es detalla a continuació:

Denominació Social: Clínica Sanza, S.L.P
Direcció: Av. Diagonal, 466-08.006 Barcelona
Telèfon: 93 206 65 40
Correu electrònic a què dirigir-se: info@clinicasanza.com

Aquestes dades personals es tractaran per realitzar totes les gestions necessàries pel manteniment de la nostra relació comercial i per poder atendre les seves peticions i consultes. Pel que la base legitimadora per al tractament és atendre a la seva sol·licitud d’informació.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaris, útils i pertinents. Un cop finalitzada la relació, les dades es conservaran només als efectes de i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació. Només tindran accés als mateixos aquells tercers als quals Clínica Sanza estigui legalment obligada a facilitar-los i les empreses a les quals s’hagi encomanat serveis de gestió interna de l’empresa (empreses de el sector sanitari i legal).

Així mateix, es podran exercir els drets, entre altres, d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat de les seves dades i revocació de l’consentiment per rebre comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’una comunicació postal a l’adreça indicada anteriorment o electrònica a info@clinicasanza.com. En qualsevol cas, l’afectat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb el tractament que duu a terme Clínica Sanza.

Aquest lloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys. Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de el lloc. Clínica Sanza S.L.P. s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Desplaça cap amunt